ไต้ฝุ่นเกย์ มหาพายุพัดถล่มไทย

  พายุไต้ฝุ่นเกย์ เป็นพายุหมุนเขตร้อนลูกแรกและลูกเดียวในประวัติศาสตร์ที่พัดผ่านประเทศไทย สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สิน สำหรับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นคงจำได้เป็นอย่างดีและคงไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นอีก

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2532 พายุก่อตัวขึ้นบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ก่อตัวขึ้นเป็นพายุโซนร้อนก่อนที่เพิ่มกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่น ในคราวแรกทางกรมอุตุคาดว่าพายุจะสลายก่อนที่ขึ้นฝั่ง หรือเปลี่ยนเส้นทางไปฝั่งเวียดนามและออกทะเลจีนใต้

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2532 พายุเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งเขตจังหวัดชุมพร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยความเร็วลม 185 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นพายุระดับ 3 ที่เคลื่อนเข้าฝั่งด้วยความเร็วลมขนาดนี้ทำให้ บ้านเรือน ถนน ถูกผลกระทบได้รับความเสียเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะ  อำเภอเมืองชุมพร อำเภอท่าแซะ และปะทิว จังหวัดชุมพร รวมถึงอำเภอบางสะพานน้อย และบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างความเสียหาย มหาศาลประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิต 1,066 คน บาดเจ็บ 154 คน บ้านเรือนเสียหาย 38,002 หลัง ประชาชนเดือดร้อน 153,472 คน เรือล่ม 391 ลำ ถนนเสียหาย 579 เส้น สะพาน 131 แห่ง ทำนบและฝาย 49 แห่ง โรงเรียนพัง 160 โรง วัด 93 วัด มัสยิด 6 แห่ง พื้นที่การเกษตร 80,900,105 ไร่ สัตว์เลี้ยงตาย 83,490 ตัว ประเมินความเสียหาย 11,257,265,265 บาท

หลังจากพายุพัดถล่มพื้นที่ประเทศไทย มันเคลื่อนที่ลงสู่ทะเลอันดามันเคลื่อนเข้าสู่อ่าวเบงกอล และเพิ่มกำลังเป็นพายุระดับ 5 ก่อนพัดถล่มประเทศอินเดีย และสลายตัวไปในวันที่ 10 พฤศจิกายน เป็นที่น่าแปลกใจ คือ ไต้ฝุ่นเกย์ ก่อตัวขึ้นในอ่าว ขนาดที่เล็ก ความหนาแน่นที่สูง และข้อเท็จจริงที่ว่าพายุนี้มีพลังอยู่ในแอ่งพายุหมุนเขตร้อนสองแอ่ง ซึ่งไม่ปกติสำหรับพายุหมุนเขตร้อน